Strona głównaBiznesSkuteczne negocjacje handlowe z dostawcami

Skuteczne negocjacje handlowe z dostawcami

Negocjacje to pierwszy krok do udanej relacji biznesowej. Nie trzeba chyba przypominać, że jest to krok niezwykle ważny. Efekt negocjacji może bowiem decydować o rentowności współpracy z dostawcą, jak również o czasie jej trwania.

Efektem udanych negocjacje jest zadowolenie wszystkich uczestników tego procesu. Udane negocjacje oznaczają bowiem wzrost konkurencyjności, zwiększenie rentowności, trwały rozwój i długookresowe relacje biznesowe. Dlatego właśnie warto uczyć się technik negocjacyjnych, a pozyskaną wiedzę doskonalić w praktyce.

 

Szkolenie z technik negocjacji – pierwszy krok do sukcesu

Pierwszym krokiem na drodze do poznania i udoskonalenia technik negocjacyjnych są szkolenia. Dzięki nim możliwe jest poznanie najpopularniejszych strategii oraz najskuteczniejszych narzędzi pomagających negocjatorom w osiąganiu założonych celów. Dzięki szkoleniom możliwe jest także nauczenie się technik radzenia sobie z obiekcjami kontrahenta, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz znajdowania rozwiązań zadowalających wszystkich uczestników procesu negocjacyjnego.

 

Trening czyni mistrza, czyli doskonalenie technik negocjacji

Czy szkolenia z technik negocjacyjnych to działania wystarczające? Niestety nie. Podobnie jak w innych dziedzinach niezbędne jest ćwiczenie nabytych umiejętności i tylko dzięki regularnym treningom możliwe jest osiągnięcie poziomu mistrzowskiego.

W jaki sposób ćwiczyć techniki negocjacji? Jedną z najbardziej skutecznych metod treningowych jest “negocjacyjny sparing partner”. To popularna metoda polegająca na korzystaniu z usług zewnętrznych konsultantów wcielających się w rolę potencjalnych partnerów biznesowych.

Dlaczego jest ona skuteczna? Przede wszystkim dlatego, że zewnętrzni konsultanci dysponują wiedzą i doświadczeniem pozwalającym im na projektowanie trudnych lub bardzo trudnych sytuacji w procesie negocjacji. Wcielając się w rolę “drugiej strony”, konsultanci negocjują bardzo agresywnie i często prowokują konflikty prowadzące do kryzysów w rozmowach. Dzięki treningowi możliwe jest zidentyfikowanie momentów, w których mogą pojawić się sytuacje trudne oraz opracowanie sposobów radzenia sobie z potencjalnymi problemami.

 

Praktyczna ocena technik negocjacji?

Na koniec warto się zastanowić w jaki sposób oceniać skuteczność zdobytych i wytrenowanych umiejętności negocjacyjnych. Oczywiście jednym ze sposobów może być efekt prowadzonych rozmów z potencjalnymi dostawcami lub jakość zawieranych kontraktów. Jednak metoda ta niesie ze sobą zbyt wiele ryzyk.

Zdecydowanie lepszym pomysłem jest zatrudnienie zewnętrznych konsultantów jako “cieni negocjacyjnych”. Ich zadaniem jest obserwowanie procesu negocjacji, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz zwracanie uwagi na ewentualne potknięcia. Zaletą korzystania z usług zewnętrznych konsultantów jest nie tylko ich doświadczenie, ale przede wszystkim bezstronność. Dzięki niej uczestnicy negocjacji zyskują informację zwrotną w pełnym zakresie – bez jakichkolwiek zakłóceń wynikających np. z relacji służbowych lub osobistych.

Stosując wszystkie etapy poznawania i doskonalenia technik negocjacji menedżerowie działów zakupów są w stanie przygotować się na najtrudniejsze rozmowy i kończyć je z sukcesem. Pokazuje to wieloletnia praktyka, która udowadnia, że warto się szkolić, trenować i oceniać wyniki.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne