Strona głównaBiznesOptymalizacja łańcucha dostaw - audyt kontraktów

Optymalizacja łańcucha dostaw – audyt kontraktów

Czy istniejący łańcuch dostaw można optymalizować? A może jedynym wyjściem jest zastępowanie dotychczasowych dostawców nowymi? To pytania, które bardzo często stawiane są w firmach poszukujących nowych dróg zwiększania konkurencyjności.

Odpowiedź jest niezwykle prosta. Obszar zakupów nie różni się pod względem możliwości optymalizacyjnych od innych działów, a zwiększenie jego konkurencyjności może być źródłem przewag rynkowych.

 

Dostosowanie łańcucha dostaw do potrzeb firmy

Dlaczego ważna jest okresowa optymalizacja łańcucha dostaw? Przede wszystkim dlatego, że jest to obszar, w którym działania optymalizacyjne podejmowane są niezwykle rzadko. Większość szefów działów zakupów otwarcie przyznaje, że nie podejmuje żadnych działań mających na celu podnoszenie efektywności kontraktów z dostawcami lub, że działania te mają dla nich bardzo niski priorytet i nie są planowane w najbliższym czasie. Skutkiem braku aktywności jest kumulacja potencjału optymalizacyjnego, którego uwolnienie może skutkować uzyskaniem bardzo dobrych efektów.

Drugim ważnym powodem są zmieniające się wymagania biznesowe. Okresowe audyty dostawców pozwalają nie tylko na osiąganie krótkoterminowych celów, ale pozwalają także określać, którzy dostawcy wpisują się w strategię kupującego i są w stanie sprostać przyszłym oczekiwaniom.

Podsumowując – okresowe audyty dostawców pozwalają na:

  • Identyfikację obszarów, które mogą być źródłem przewag konkurencyjnych w krótkim terminie.
  • Określenie potencjału rozwojowego dostawców i ich możliwości dostosowania się do strategii rozwoju kupującego.

Dzięki audytom możliwe jest także rozwijanie relacji biznesowych z dostawcami – np. poprzez rozpoznanie, którzy są chętni do uczestnictwa w organizowanych przez kupującego programów rozwoju dostawców.

 

Jak skutecznie optymalizować łańcuch dostaw?

Dział zakupów może podejmować działania optymalizacyjne samodzielnie. Jednak w wielu przypadkach jest to zadanie niezwykle trudne, a czasem wręcz niemożliwe do zrealizowania. Dlaczego?

Głównie dlatego, że działy zakupów nie dysponują zasobami koniecznymi do prowadzenia skutecznych działań optymalizacyjnych. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie łańcuchem dostaw w bardzo często poświęcają 100 procent czasu na obsługę dostawców i nie są w stanie zaangażować się w długotrwałe i wymagające działania podnoszące efektywność. Drugim powodem jest brak wystarczających kompetencji. Pracownicy, którzy doskonale dają sobie radę z obsługą kontraktów często nie są przygotowani do projektowania i wdrażania procesów optymalizacyjnych. Co zrobić w takiej sytuacji?

Bardzo pomocni mogą okazać doradcy biznesowi specjalizujący się w obszarze zakupówhttp://eveneum.com. Mogą oni zarówno przeprowadzić proces optymalizacyjny – częściowo lub w całości, jak również przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za relacje z dostawcami. Dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne wdrożenie zmian wynikających z aktualnego zapotrzebowania oraz przygotowanie personelu do przyszłych procesów optymalizacyjnych.

Praca z doradcami specjalizującymi się w zwiększaniu efektywności działu zakupów pozwala także na nabycie kompetencji niezbędnych do podejmowania przyszłych działań mających na celu usprawnienie łańcucha dostaw.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne