Strona głównaFinanseCo możesz odliczyć od podatku w ramach ulgi prorodzinnej?

Co możesz odliczyć od podatku w ramach ulgi prorodzinnej?

Prawo polskie nakłada na nas obowiązek odprowadzania na rzecz państwa daniny, zwanej podatkiem dochodowym. Podatek ten naliczany jest od dochodu, który oznacza różnicę przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Zdecydowana większość Polaków rozlicza się z tytułu przychodów osiągniętych z pracy na etacie. Osoby fizyczne, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody i rozliczają się na zasadach ogólnych, mogą skorzystać z szeregu przewidzianych przez ustawę ulg. Jedną z bardziej popularnych jest tak zwana ulga prorodzinna (ulga na dzieci).

Dla kogo przeznaczona jest ulga prorodzinna?
Jest to ulga przeznaczona dla podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Oznacza to, że są przydzieleni do jednego z progów podatkowych(18% lub 32%). Ponadto z ulgi tej korzystać mogą wyłącznie osoby, które posiadają dzieci lub są ich prawnymi opiekunami. Jednak występują pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby ulga na dziecko przysługiwała:

– ulgę otrzyma rodzic, który posiada niepełnoletnie dziecko;
– ulgę otrzyma rodzic, który posiada dziecko w dowolnym wieku, jednak musi temu dziecku przysługiwać renta socjalna albo zasiłek pielęgnacyjny;
– rodzice mający dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia mogą uzyskać ulgę, jednak warunkiem jest to, że dziecko musi się uczyć oraz w roku podatkowym nie może mieć większego dochodu niż 3 089 złotych.

Ile wynosi w tym roku ulga?
Ulga prorodzinna w czasie rozliczania się za rok 2018 przedstawia się następująco:

– w przypadku posiadania jednego dziecka, ulga na nie wyniesie 1 112,04 zł, jednak istnieje tutaj dodatkowy warunek dochodu. Jeżeli dochód rodzica przekroczy 56 000 złotych(dochody współmałżonków w tym wypadku się sumują, czyli w przypadku dwojga rodziców dochód nie może przekroczyć 112 000 złotych), wtedy ulga na jedno dziecko nie przysługuje. W przypadku posiadania większej liczby dzieci, nie ma warunku dochodu;
– ulga na dwoje dzieci wyniesie 2 224,08 zł;
– ulga na troje dzieci wyniesie 4 224,12 zł(ulga na trzecie dziecko to 2 000,04 zł);
– ulga na cztery oraz więcej dzieci to kwota poprzednia (4 224,12 zł) plus 2 700 złotych na każde kolejne dziecko.

Jak widzimy, posiadając dużą liczbę dzieci, można otrzymać naprawdę pokaźny zwrot podatku.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne