Strona głównaBiznesZ jakich elementów składają się audyty i programy naprawcze dla szpitali

Z jakich elementów składają się audyty i programy naprawcze dla szpitali

Jak powszechnie wiadomo służba zdrowia w Polsce musi mierzyć się z wieloma problemami. Poza brakami kadrowymi i brakiem wystarczającej ilości urządzeń medycznych, mówiąc o problemach mamy na myśli przede wszystkim zagadnienia organizacyjne oraz kwestie związane z finansowaniem danej placówki. Wychodząc temu naprzeciw podmioty lecznicze mogą skorzystać z usług konsultingowych, których celem jest stworzenie programu naprawczego. Z jakich elementów składa się program naprawy i jak wygląda audyt podmiotu leczniczego opisujemy w niniejszym artykule. 

Audyt

Audyt obejmuje wiele obszarów działalności placówki leczniczej. Jednym z podstawowych elementów jest określenie sytuacji ogólnogospodarczej i pozycji na rynku świadczeń medycznych. W tym celu pomocna jest między innymi znana wszystkim analiza SWOT. 

Ponadto, audyt z reguły w sposób szczegółowy skupia się na aspektach finansowych, prawnych i organizacyjnych. 

  • Finanse

Raport z finansów placówki medycznej to określenie budżetu, źródeł finansowania, zestawienie przychodów z kosztami. Kolejnym etapem jest analiza inwestycyjna mająca na celu oszacowanie potrzebnych nakładów inwestycyjnych. Co ważne, nakłady inwestycyjne mogą przyjmować zróżnicowaną formę. Mogą one wynikać z wymogów prawnych, brakach w infrastrukturze technologicznej lub planach rozwojowych (np. w zakresie budynku, aparatury medycznej, infrastruktury IT itd.). 

  • Prawo 

Analiza prawna to ważny element audytu każdej organizacji, nie inaczej jest w przypadku placówek medycznych. Pomoc prawna skupia się na analizie dokumentów, audycie poprawności przeprowadzenia różnorodnych procesów z aktualnym stanem prawnym oraz analizie tak zwanego statusu prawnego organizacji. 

  • Organizacja

 Kwestie organizacyjne to bardzo szerokie pojęcie obejmujące wiele procesów jakie zachodzą wewnątrz danej jednostki. W audycie dla placówek medycznych na szczególne wyróżnienie zasługują zagadnienia związane z brakami kadrowymi oraz sposobem udzielania świadczeń medycznych.

Przeprowadzenie audytu wiąże się z licznymi korzyściami. Jest to przede wszystkim kompleksowa wiedza na temat stanu finansowego placówki oraz porównanie jej pozycji rynkowej z konkurencyjnymi podmiotami. Określenie, budżetu, nakładów inwestycyjnych, wskazanie niezbędnych kosztów i szans na polepszenie potencjalnych przychodów. To wszystko nie zywkle ważne zagadnienia nawiązujące do finansów. Jednak poza sferą finansową przeprowadzenie analizy pozwala na identyfikację obszarów, które wymagają poprawy organizacyjnej co często ciężej dostrzec niż problemy finansowe.

Produkty końcowe po przeprowadzonym audycie

Produktem końcowym z przeprowadzonego audytu jest raport o sytuacji ekonomicznej SPZOZ. Zawiera on analizę finansową przedstawiającą sytuację ekonomiczną za poprzedni rok oraz prognozę ekonomiczną obejmującę kolejne trzy okresy obrotowe (zazwyczaj 3 lata). Ponadto, raport zawiera zbiór istotnych informacji, które mają wpływ na przyszłą sytuację ekonomiczną placówki medycznej. 

Następstwem raportu jest program naprawczy, który wskazuje działania jakie są rekomendowane w celu optymalizacji potencjału posiadanego przez szpital. Program naprawczy tak samo jak raport, odnosi się do różnych obszarów działalności placówki. Między innymi zmiany rekomendacje działań restrukturyzacyjnych, optymalizację procesów na poziomie operacyjnym i organizacyjnym, zalecenie o charakterze finansowym (rekomendowane inwestycje, źródła finansowania), rekomendacje kadrowe i wiele wiele innych. W rezultacie opracowany program naprawczy jest kompleksową wizją rozwoju, która stanowi konkretną strategię dalszego funkcjonowania placówki medycznej. 

Doradztwo tego typu skierowane jest zarówno do placówek publicznych jak i placówek prywatnych. 

Dobrze przeprowadzone audyty powinny skutkować poprawieniem systemu opieki zdrowotnej oraz rozwinięciem poziomu usług medycznych w naszym kraju. Taki cel stawiają sobie firmy zajmujące się działalnością konsultingową i tego właśnie życzymy służbie zdrowia. 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne