Strona głównaFinanseSpadek - dobrodziejstwo czy źródło problemów?

Spadek – dobrodziejstwo czy źródło problemów?

Ze śmiercią naszych bliskich ściśle związany jest temat spadku i jego dziedziczenia. Rzadko bowiem zdarza się, że zmarła osoba nic po sobie nie pozostawia. Niezależnie od tego, czy jest biżuteria, pieniądze na koncie czy mieszkanie, nie można podzielić się tym mieniem według własnego uznania. Nierzadko osoba zmarła wyraża swoją wole w testamencie, zapisując całość lub część swojego majątku konkretnej osobie lub instytucji.

Im więcej uprawnionych, tym trudniej

O ile spadkodawca przed śmiercią nie wskazał, kto ma odziedziczyć jego majątek, zastosowanie mają przepisy prawa. Odpowiednia ustawa wskazuje kto i w jakiej części dziedziczy. I tu mogą pojawić się problemy. O ile rodzina jest niewielka, po złożeniu w sądzie przez osoby uprawione wniosku o stwierdzenie nabycia spadkuprocedura ogranicza się do jednej rozprawy. Jeśli jednak krąg spadkobierców jest szerszy, to majątek przypada większej liczbie osób. Często dochodzi na tym tle do sporów i konieczny jest sądowy dział spadku, aby ustalić, jakie elementy majątku zmarłego przypadną konkretnym spadkobiercom.

Nie tylko majątek

Poza posiadającymi wartość przedmiotami czy nieruchomościami, osoba zmarła może po sobie pozostawić również długi, które niestety też podlegają dziedziczeniu. Warto zatem przed podjęciem decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku zasięgnąć informacji również w tym względzie. Może zdarzyć się sytuacja, w której suma zobowiązań wobec wierzycieli będzie większa, niż majątek. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

O ile szczęśliwie okazało się, że spadkobiercy nie odziedziczyli długów a procedura nabycia spadku przebiegła bez problemów, warto pamiętać o obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym odpowiedniej deklaracji, potwierdzającej nabycie majątku. Przepisy prawa nakładają obowiązek zapłaty podatku, o ile spadkobierca nie jest uprawniony do zwolnienia z jego opłaty. Jednakże, o ile stosowne zawiadomienie nie zostanie przesłane w określonym przepisami terminie, ulga przepada i nawet najbliżsi zobowiązani są do zapłaty podatku.

Reasumując – w zależności od okoliczności, spadek może być darem lub utrapieniem. Aby podejmować w tej sprawie świadome decyzje, należy uzbroić się w wiedzę lub korzystać z pomocy prawnika.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne