Strona głównaBiznesOdszkodowania po wypadku w ruchu drogowym

Odszkodowania po wypadku w ruchu drogowym

Bardzo popularnym odszkodowaniem są zadośćuczynienia za szkody powstałe w ruchu drogowym. Wynika to z faktu że wszystkie pojazdy poruszające się w ruchu drogowym mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej). Kiedy poszkodowanemu przysługuje ubezpieczenie komunikacyjne? Kiedy możemy ubiegać się o takie świadczenie? W jaki sposób złożyć wniosek o odszkodowanie? Na te pytania odpowiadamy poniżej. 

Kiedy poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie? 

Osoba poszkodowana w wypadku ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia pochodzącego ze środków OC sprawcy. Warto wiedzieć że odszkodowanie można uzyskać nawet w przypadku gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Instytucją gwarantującą wypłatę odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

  • Naprawa uszkodzonego pojazdu

Najczęściej mówiąc o odszkodowaniu mamy na myśli koszty wiążące się z naprawą samochodu. W tym przypadku ubezpieczyciel korzysta z usług rzeczoznawcy w celu oszacowania rzeczywistej wartości samochodu. Po przeprowadzonej analizie ubezpieczyciel może wydać zgodę na prace naprawcze. Co ciekawe, po dokonanej naprawie poza zwrotem kosztów napraw (zazwyczaj na podstawie wystawionych faktur przez warsztat) można ubiegać się o zwrot kosztów związanych ze spadkiem wartości auta. 

  • Szkoda całkowita

W przypadku gdy pojazd uległ poważnemu wypadkowi i nie nadaje się do naprawy, można ubiegać się o otrzymanie odszkodowania będącego ekwiwalentem różnicy pomiędzy wartością samochodu a ceną wraku. 

  • Koszty związane z leczeniem

Poza kosztami związanymi z uszkodzeniem pojazdu, poszkodowanemu należy się także zwrot kosztów poniesionych na leczenie. Warto wiedzieć że pod tym pojęciem kryją się różne koszty, które można uznać za szeroko pojęte leczenie. Najważniejsze z nich to koszty rehabilitacyjne oraz zakup leków. Warto wiedzieć, że również mniej oczywiste koszty mogą podlegać pod odszkodowanie (np. dojazdy do placówek medycznych lub zwiększone potrzeby żywieniowe). Żeby jednak proces odszkodowawczy miał większe szanse na powodzenie wysoce rekomendowane jest zachowanie wszelkich paragonów i faktur dokumentujących poniesione koszty.

Wniosek o odszkodowanie

W przypadku gdy ubiegamy się o odszkodowanie od ubezpieczyciela należy złożyć wniosek do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Zazwyczaj jest to szczegółowy opis zdarzenia uwzględniający wszelkie okoliczności oraz opisujący w sposób rzetelny przebieg wypadku. Po drugie stosowne jest zawarcie trafnej argumentacji jaką z reguły może zapewnić doświadczony prawnik grudziądz. Jednak przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów wysoce rekomendujemy kontakt mailowy lub telefoniczny z odpowiednim ubezpieczycielem w celu pozyskania informacji na temat praktyk jakie są stosowane w Państwa sprawie. W zależności od charakterystyki wypadku oraz polityki danego towarzystwa ubezpieczeniowego wniosek może przyjmować różną formę. 

Poprawnie złożony wniosek, który jest zaakceptowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe powinien skutkować wypłatą odszkodowania z polisy sprawcy wypadku. Z reguły termin na wypłatę środków nie przekracza 30 dni. Gdyby jednak termin ten został przekroczony, poszkodowany ma prawo do ubiegania się o odsetki. 

Podsumowanie 

Ubieganie się o odszkodowanie to zadanie, które bywa kłopotliwe dla wielu z nas. Wynika to z faktu że w tym procesie szczególnie ważna jest znajomość praw jakie nam przysługują. Z tego względu procesie odszkodowawczym bardzo pomocne są firmy oferujące porady prawne (np. porady prawne grudziądz lub odszkodowania grudziądz )

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne