Strona głównaBiznesZnaczenie CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Znaczenie CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Odpowiedzialność społeczna biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) to jeden z najważniejszych trendów w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Menedżerowie odpowiedzialni za ten obszar działalności firm coraz częściej muszą stawiać CSR na równi z działami prowadzonymi w obszarach cen, jakości i terminowości.

Czy odpowiedzialność społeczna biznesu powinna być ważnym czynnikiem wpływających na kształt łańcucha dostaw? Czy w procesie  wyboru dostawców warto uwzględniać politykę CSR – zarówno własną jak i dostawców? I jaki to może mieć wpływ na poziom sprzedaży i rentowności?

 

Skutki prowadzenia polityki CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Jednym z najważniejszych skutków prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest poprawa wizerunku firmy. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły zasady CSR i przestrzegają ich stosowania przez dostawców postrzegane są jako firmy dbające o prawa człowieka i pracownika oraz środowisko naturalne. Produkty lub usługi takich firm oceniane są lepiej niż produkty i usługi firm konkurencyjnych. Dzięki temu możliwe jest zwiększanie wolumenów sprzedaży i prowadzenie zapewniającej wysoką rentowność polityki cenowej.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że prowadzenie polityki CSR pozwala na zminimalizowanie ryzyka rynkowego. Szczególnie w firmach, które operują na całym świecie i zbudowały bardzo skomplikowane struktury dostawców. Wszelkie katastrofy ekologiczne lub straty wizerunkowe związane z nieprzestrzeganiem praw człowieku i pracownika mogą być źródłem nieprzewidzianych i bardzo wysokich kosztów.

A same koszty to nie wszystko. Negatywnie oceniane przez klientów praktyki mogą bowiem prowadzić do zmniejszania poziomów sprzedaży, a w szczególnych przypadkach nawet do bojkotów konsumenckich. Działania mające na celu odzyskanie zaufania klientów są z reguły długotrwałe i również generują koszty. A dodatkowo nie gwarantują sukcesu. Bardzo trudno jest bowiem odzyskać utracone zaufanie. Zwłaszcza na rynkach, na których aktywnie działają organizacje broniące praw człowieka i chroniące środowisko naturalne.

 

Wpływ CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw na poziom sprzedaży i rentowności

Wpływ stosowanej polityki odpowiedzialności społecznej na wyniki sprzedażowe i poziom zysków jest bezsprzeczny. Pokazują to prowadzone na świecie badania i analizy. Jednak warto pamiętać, że większość badań prowadzonych jest na rynkach rozwiniętych, które wyróżnia wysoka świadomość konsumentów i niska wrażliwość cenowa. Na takich rynkach wpływ CSR jest w większości przypadków bardzo pozytywny i dlatego zyskuje coraz większą popularność.

Niestety prowadzenie polityki CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw nie pozostaje bez wpływu na bieżące koszty. Oznacza to, że w przypadku firm sprzedających swoje produkty lub usługi na rynkach słabiej rozwiniętych w krótkim okresie prowadzenie polityki odpowiedzialności społecznej może mieć negatywny wpływ na sprzedaż i rentowność. Jednak możliwa jest ich poprawa w długim okresie. I dlatego popularność CSR rośnie także na tych rynkach.

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne