biznestorun.pl

zakladanie firmy dofinansowanie 2014

zakladanie firmy dofinansowanie 2014

Firm Konfliktami Zarządzanie mediacji w sporach realizacji celów biznesowych

Jedną z głównych ról w spółce zarządzającej rozwiązywanie konfliktów ma działać jako mediator w sporach gospodarczych. Mediacja pomaga firmom sprostać wyzwaniom, które zagrażają wszystkim z pracy do przychodów do trwałości przedsiębiorstw siebie z celami poprawy wydajności i minimalizacji konfliktów.

zakladanie firmy dofinansowanie 2014

Staje skutecznym mediatorem wymaga czasu i konkretnych umiejętności. Mediator musi być zaufany jako obiektywny trzeciej strony, która nakazuje szacunek i wiarygodność, a nadzoruje proces mediacji, która umożliwia obu stronom poczucie, że są zwycięzcami jednocześnie akceptując kompromisów.

Cele spółki zarządzającej rozwiązywania konfliktów mają zapewnić neutralna, obiektywna i bezpieczne miejsce, w którym obie strony mogą konstruktywnie uczestniczyć w rozdzielczościach; otworzyć swobodny przepływ komunikacji i zachęcić twórczego rozwiązywania problemów pomysłów; być zaufanym łącznikowy dla obu stron w rozstrzygnięciu problemu; oraz wytyczne strategiczne i uczciwą informację, która prowadzi do polubownego rozwiązania.

zakladanie firmy dofinansowanie 2014

Ważne jest, aby pamiętać, że cele mediatora są osiągalne tylko jeśli członkowie zespołu w każdej akcji wspólnej wizji, są zobowiązani do tych samych celów, i zrozumieć swoją rolę w osiąganiu tych celów. Po tym wszystkim, w jaki sposób można mediacji pracę między dwiema grupami, gdy każda grupa jest już podzielona od wewnątrz? Tak więc jeszcze przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej, spółka zarządzająca rozwiązywanie konfliktów musi spotkać się z każdej grupy oddzielnie, aby zapewnić każdy koncentruje się na współpracy i pracy zespołowej. Każdy członek zespołu musi wyrazić gotowość do:

• Udostępnianie informacji, aby utrzymać wszystkich w pętli i up-to-date z bieżących, zmieniających się problemów

Artykuł dzięki: